Во тек се градежни активности за реконструкција на улица „ Едвард Кардељ “ во Неготино


Покрај реконструкцијата на коловозот и тротоарите на улицата утврдено е дека е потребна замена на водоводната линија долж цела улица со приклучоци до самите објекти како и изградба на два дополнителни сливници за атмосферски води со кои ќе ги решиме проблемите кои најчесто се предизвикани од поројни дождови. По изведување на овие активности следува тампонирање и асфалтирање на целата улицата како и реконструкција на постоечките тротоари. Според утврдената динамика се очекува градежните работи комплетно да завршат до првата половина од месец октомври 


 


Leave a Reply

Your email address will not be published.