Започна акција за чистење на дивите депонии на подрачјето на општина Неготино


  Согласно Програмата за животна средина, од денеска се започна со расчистување на дивите депонии чие постоење беше детектирано од страна на стручните служби и кои ги има на повеќе локации во општина Неготино. Се стартуваше со активности за расчистување на дивата депонија на патот Тимјаник-Д.Дисан, а собраниот смет ќе се транспортира и депонира на градската депонија „Бучето“. Изведувач на работите е фирмата „Глобал транспорт“-ДООЕЛ Криволак, вредноста на проектот изнесува 450.000 денари-средства обезбедени од Буџетот на општина Неготино со кои ќе се расчистат повеќе депонии, а проценките се дека ќе се отстранат околу 1.500 м3 смет од повеќе депонии на подрачјето на нашата општина.


 


Leave a Reply

Your email address will not be published.