Институтот „Ромалитико“ презнтираше проекти за заедничка реализација со општина Неготино


 На одржаниот состанок со претставниците на Институтот за истражување и анализи на политики „Ромалитико“, покрај честитките за изборот на Горан Стојанов за градоначалник на општина Неготино, беше презентиран проектот кој тие го спроведуваат „Заедно за просперитетна заедница“ финансиран од Агенцијата на САД и меѓународен развој УСАИД чија цел е воспоставување и промовирање на одржливи системи на локален развој кои ќе бидат иницирани од Ромската заедница обезбедена преку локални акции креирани согласно потребите на заедницата кои ќе бидат координирани со сите локални чинители кои ќе придонесат за себеодржливост на локалниот развој на општината. Во локалните активности предвидено е Ромската заедница да планира, учествува во финансирањето и да имплементира решенија за развојните предизвици и приоритети. Градоначалникот на општина Неготино Стојанов ја истакна подготвеноста за соработка на овој план со цел за развивање на институционална соработка за имплементација на активностите од овој проект и поддршка на процесот на интеграција на Ромската заедница во општина Неготино. 


Leave a Reply

Your email address will not be published.