Се асфалтираат 2 улици во Тимјаник во должина од 450 метри

Се асфалтираат 2 улици во Тимјаник во должина од 450 метри

   Во рамките на ТАВ програмата, во Тимјаник во тек е целосна реконструкција со тампонирање и асфалтирање на 2 улици во вкупна должина од 450 метри. Едната улица (9) која се асфалтира е во должина од 158 метри и со ширина од 5,5 метри со поставување на дренажни цевки, а вредноста на работите изнесува 2.120.000 денари. Асфалтирањето на втората улица (14) е во должина од 285 метри и со ширина од 5,5 метри, а вредноста на работите изнесува 2.900.000 денари, со тоа што на оваа улица е изведен зафат со поставување на решетка за одводнување на атмосверските води. Изведувач на работите е градежната фирма „Градба промет“.


     

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.