ЗАПИСНИК ШЕСТА РЕДОВНА СЕДНИЦА на Советот на општина Неготино одржана на 15.02.2022 година


ЗАПИСНИК ШЕСТА РЕДОВНА СЕДНИЦА на Советот на општина Неготино одржана на 15.02.2022 година 


Leave a Reply

Your email address will not be published.