Се тампонира патот до месноста „Солена вода“

Се тампонира патот до месноста „Солена вода“

   Општина Неготино започна активност за санација на пристапниот пат до земјоделско-обработливо земјиште до месноста „Солена вода“. Станува збор за тампонирање на овој доста фреквентен и користен од населението патен правец во должина од 700 метри и ширина од 3 метри на потегот од мостот до самата локација на „Солена вода“. Активноста се реализира со финансиски средства обезбедени од Вардарскиот плански регион преку Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 год.финансирана од Министерството за земјоделство ,шумарство и водостопанство.  Со оглед на констатираната состојба на терен, се апелира до граѓаните кои се упатуваат до земјоделските површини и до месноста „Солена вода“ да не фрлаат отпад со што се нагрдува сликата на овој патен правец. 


 


Leave a Reply

Your email address will not be published.