Одбележан Светскиот ден на енергетска ефикасност

Одбележан Светскиот ден на енергетска ефикасност

   Во салата на Општина Неготино беше одбележан светскиот ден на енергетската ефикасност 5-ти март, со презентација од областа на енергетската ефикасност на тема „Заштита на животната средина со енергетска ефикасност во домови, административни згради и други објекти“. Истата ја проследија советниците од Совет на Општина Неготино и други граѓани, а беше подготвена и реализирана од страна на раководителот на заедничкото одделение за енергетска ефикасност на Вардарски плански регион со седиште во Неготино, Ванчо Петров. Тежиштето беше ставено на потрошувачката на енергија во Општина Неготино, потенцијални места за намалување на потрошувачката, преземени мерки за намалување, примена на обновливи извори на енергија, потрошувачката за водоснабдување и јавното осветлување. 


Leave a Reply

Your email address will not be published.